Belgeler Dialog Trans

Gümrükleme İşlemine Başlamadan önce Gümrüklerce İstenen Evraklar

 • Vergi Dairesi – Mükellefiyet Yazısı (aslı)
 • Faaliyet Belgesi veya oda sicil kayıt sureti (aslı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve değişiklikler-Noter onaylı)
 • Vekaletname (Noter onaylı)
 • İmza sirküleri (Noter onaylı)

Uyarı:
Bu belgelerin her sene başında yenilenmeleri gerekmektedir.

 

 

İthalat ve İhracat İçin Gerekli Belgeler

(İhracatta ‘#’ işaretli belgeler istenmez.)
 

 • Orijinal Mal Faturası
 • Sigorta Poliçesi (İşlem FOB veya CF ise gerekli ) #
 • Navlun Faturası #
 • Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
 • Ordino #
 • Konşimento
 • Konşimentoya Firma Cirosu (Vekili Olunanlardan İstenmez)
 • Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu Yapılacaktır
 • Ordino Tarafınızdan Alınmış ise Konşimento Önlü-Arkalı Fotokopisi
 • Çeki Listesi
 • Sanayici Taahhütnamesi #
 • Bakım Onarım Belgesi #
 • Avrupa’ dan İthal Edilecek Mallardan ATR veya EUR-1 Belgesi #
 • İhracatta Türkçe Fatura (1 Orjinal, 3 Suret )
 • Gerektiğinde aydınlatıcı belge olarak kullanılmak üzere ;
  Analiz raporu
  Spesifikasyon
  Safety Data Sheet
  Prospektüs
  Katalog
 • Yatırım Mallarında ise Yukarıdaki Evraklara İlave Olarak ;
  Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
  İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi
 • Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine Tabi Bir işlem ise;
  İhracat Teşvik Belgesi Aslı ve Eki
  İhracat işlemlerinde Birlik Üyelik Belgesi
  Gerektiği Takdirde Mal Hakkında Aydınlanmak İçin
  Katalog
  Teknik Bilgi

VEKALETNAME
VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI ÖRNEĞİ

 

başakşehir web tasarım

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır