İhracat Gümrüklemesi Dialog Trans

İhracat Gümrüklemesi

  • Eşyanın yetkili acenta ya da ambara teslimi
  • Faturanın düzenlenmesi
  • ATR, EUR1; Menşe Şehadetnamesi vb. belgelerin takibi
  • Ticaret Odası tasdiklerinin alınması
  • İhracatçı Birlikleri tasdiki alınması
  • Gümrük çıkış beyannamesi yazımı ve işlemlerin takibi
  • Beyanname kapamalarının firmaya teslimi
  • Geçici çıkış ya da geçici girişlerde sürelerin takibi
  • Dahilde işleme izin belgesine tâbi işlemlerin takibi

başakşehir web tasarım

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır